Modelsvit

Modelsvit

Tupolev Tu-91 Boot sov. naval attack aircraft

Tupolev Tu-91 Boot sov. naval attack aircraft

EUR 45,33

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927316


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Yakovlev Yak-140 sov. prototyp fighter

Yakovlev Yak-140 sov. prototyp fighter

EUR 25,83

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927331


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Ye-152A sov. twin-engined interceptor prototype

Ye-152A sov. twin-engined interceptor prototype

EUR 35,58

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927328


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Beriev Be-12PS Search & Rescue version

Beriev Be-12PS Search & Rescue version

EUR 73,11

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927333


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

N.G.Firebird OPV with antennas a. sensors

N.G.Firebird OPV with antennas a. sensors

EUR 35,58

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927601


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

N.G.Firebird OPV with reconnaissance

N.G.Firebird OPV with reconnaissance

EUR 35,58

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927602


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Beechcraft 1900D Northern Thunderbird

Beechcraft 1900D Northern Thunderbird

EUR 39,92

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927604


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Beechcraft 1900C-1 Ambulance F-GVLC

Beechcraft 1900C-1 Ambulance F-GVLC

EUR 39,92

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927605


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

MiG-21 MF (Izdelje 72)

MiG-21 MF (Izdelje 72)

EUR 36,99

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927321


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Mirage III V-02, limitiert

Mirage III V-02, limitiert

EUR 54,54

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927334


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

IAR-81C (no. 320, 323, 343, 344)

IAR-81C (no. 320, 323, 343, 344)

EUR 20,96

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927612


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Handley-Page HP.137

Handley-Page HP.137

EUR 40,45

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927608


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

P1.HH HammerHead (Concept) UAV

P1.HH HammerHead (Concept) UAV

EUR 31,14

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927726


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

IAR-80A (no. 109, 31)

IAR-80A (no. 109, 31)

EUR 20,96

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927613


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Falcon 50M Surmar (French Navy)

Falcon 50M Surmar (French Navy)

EUR 46,30

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927615


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

I-7U Supersonic interceptor prototype

I-7U Supersonic interceptor prototype

EUR 36,99

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927327


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

Folding wing set for AD-5 Skyraider

Folding wing set for AD-5 Skyraider

EUR 27,25

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927502


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

VJ101C-X2 Supersonic-capable VTOL fighter

VJ101C-X2 Supersonic-capable VTOL fighter

EUR 36,99

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927722


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit

I-75 Advanced sov. interceptor prototype

I-75 Advanced sov. interceptor prototype

EUR 36,99

inkl. 16 % USt zzgl. Versandkosten


Art.Nr.: 80-1927329


Maßstab: 1/72

Hersteller: Modelsvit